2014-12-08

Zarządzenia PPIS w Słupsku

2018 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 1/2018 02.02.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad planowania i wykonywania budżetu w układzie zadaniowym

 

 

 

 

 

 

2017 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
4/2017 01.12.2017 r.

powołania Komisji ds. zniszczenia produktów uznanych za środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne

3/2017 17.11.2017 r.

sposobu ustalania i pobierania opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

 2/2017 20.10.2017 r.

ustalenia sposobu powiadamiania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o nagłych zdarzeniach

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2016 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 5/2016 29.04.2016 r.

zmieniające Zarządzenie 7/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego

 4/2016 29.04.2016 r.

ustalenia Planu Zarządzania Kryzysowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 3/2016  21.05.2016 r.

zmieniające Zarządzenie 1/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

 2/2016 21.03.2016 r.

zmieniające Zarządzenie 2/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Henryce Kisiel Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 1/2016  22.01.2016 r.

powołania Państwowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2015 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 2/2015 27.04.2015 r.

powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Henryce Kisiel Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

 1/2015  27.04.2015 r.

stosowania w pracy komórek organizacyjnych Oddziału Nadzoru Sanitarnego dokumentów systemu zarządzania jakością

 

 

 

 

  

 

  
2014 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
 3/2014  21.05.2014 r.

przyznawania dodatku specjalnego

 1/2014  12.03.2014 r.

przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

 

 

 

 

 

 

 

2013 rok

Nr zarządzenia Data wydania W sprawie
7/2013 25.11.2013 r.

powołania Zespołu Reagowania Kryzysowego