2014-12-18

Załatwianie spraw - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, koordynuje i monitoruje programy, akcje prozdrowotne ogłoszone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prowadzi poradnictwo w zakresie realizowania programów edukacyjnych i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Kontakt:

telefon: 58-843-12-91
wewnętrzny 21 – Małgorzata Parol – Kierownik Sekcji
wewnętrzny 55 – Karolina Jagusiak, Katarzyna Kuryłowicz – asystenci
e-mail:
oswiatazdrowotna@psse.slupsk.pl lub psse.slupsk@pis.gov.pl