2014-12-22

Załatwianie spraw - Laboratorium Badania Środowiska Pracy

Laboratorium Badania Środowiska Pracy wykonuje badania zgodnie z zakresem badań.

 

W celu złożenia zlecenia/zapytania ofertowego na wykonanie badań środowiska pracy można kontaktować się:

 

  • osobiście w siedzibie PSSE w Słupsku w pokoju 319 (III piętro) z Kierownikiem Laboratorium Iwoną Rojewską
  • telefonicznie pod numerem: (59) 843-12-91 wew. 57
  • faxem pod numerem: (59) 843-81-55
  • za pomocą poczty elektronicznej na adresy: 
     

             psse.slupsk@pis.gov.pl

      
             kpsp@psse.slupsk.pl


             olab@psse.slupsk.pl


Informacje te można uzyskać w godzinach: 7:30 - 15:05

 

W zależności od potrzeb klienta, terminy badań ustalane są indywidualnie.

 

W przypadku konieczności dojazdu do klienta poza teren miasta Słupska, do ceny badań doliczany jest koszt transportu ustalony przez PSSE w Słupsku, chyba że klient zapewni własny środek transportu.  

 

Klientom będącym jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi nie dolicza się podatku VAT. 

 

Istnieje możliwość negocjacji cen. Osobą władną do udzielania upustu jest Dyrektor PSSE.