2014-12-18

Zadania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii należy:
 
 
 1. Wykonywanie badań z zakresu mikrobiologii medycznej tj.
   
  • Badania mikrobiologiczne próbek kału od osób z ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową - wykrywanie pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter oraz wirusów pokarmowych: rotawirusy, adenowirusy i norowirusy.
    
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej u nosicieli, ozdrowieńców oraz osób, które były narażone na zakażenia przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakażnym.
    
  • Badanie próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek chorobotwórczych z rodzaju Salmonella i Shigella, pochodzących od osób podejmujących lub wykonujących prace oraz ucziów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
    
  • Wykrywanie obecności dwoinek Neisseria meningitidis w wymazach z nosogardzieli
    
  • Diagnostyka chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego
    
 2. Biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji urządzeń sterylizujących
   
 3. Wykonywanie podłoży bakteriologicznych dla potrzeb wszystkich laboratoriów mikrobiologicznych Stacji
   
 4. Wdrażanie nowych procedur badawczych
   
 5. Udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.