2014-12-18

Zadania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii należy:


1) wykonywanie badań w kierunku obecności pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigiella

     w próbkach pochodzących od nosicieli, ozdrowieńców, osób z kontaktu oraz osób zdrowych;
2) prowadzenie diagnostyki mikrobiologicznej w ogniskach zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych;
3) wykonywanie diagnostycznych badań bakteriologicznych innych chorób zakaźnych

     w wypadku wystąpienia ognisk tych chorób;
4) prowadzenie diagnostyki chorób pasożytniczych;
5) badanie bakteriologiczne w placówkach służby zdrowia: wymazów czystościowych,

    jałowości materiałów medycznych oraz aparatury sterylizującej;
6) wykonywanie podłoży bakteriologicznych dla potrzeb innych komórek organizacyjnych Stacji;
7) wdrażanie nowych metod badań;
8) udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.