2014-12-22

Zadania Laboratorium Badania Żywności

Do zadań Laboratorium Badania Żywności należy:
1) wykonywanie badań mikrobiologicznych żywności, składników żywności, dozwolonych substancji dodatkowych
    – wykrywanie    obecności i oznaczanie liczby drobnoustrojów;
2) wykonywanie badań próbek sanitarnych – wykrywanie obecności szkodników i ich pozostałości
    oraz wykrywanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych powierzchni;
3) wydawanie atestów na grzyby świeże i susz grzybowy;
4) wdrażanie nowych metod badań;
5) współudział w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych;
6) udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych;
7) opis sposobu znakowania próbek badanych środków spożywczych i porównanie go
    z wymaganiami przepisów obowiązujących w tym zakresie.