2014-12-22

Zadania Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza

Do zadań Laboratorium Badania Wody, Gleby i Powietrza należy:
1) prowadzenie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych:
    a) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
    b) wody surowej,
    c) wód konfekcjonowanych,
    d) wód powierzchniowych (kąpieliska morskie i śródlądowe),
    e) wody z basenów kąpielowych i wirpooli,
    f) gleby;
2) udział w opracowywaniu analiz stanu sanitarnego wód i gleby;
3) wdrażanie nowych metod badań;
4) badanie próbek powietrza atmosferycznego w razie potrzeby;
5) udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.