2014-12-18

Programy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 1. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
  • ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS, zmniejszenie liczby zakażeń HIV drogą ryzykownych zachowań.
   
 2. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
  Celem programu jest upowszechnianie idei zdrowego stylu życia – wolnego od dymu tytoniowego, dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia tytoniu oraz uświadamianie iż palenie tytoniu stanowi od lat najczęstszą przyczynę chorób układu krążenia, nowotworów i chorób płuc. Jest przyczyną przedwczesnej umieralności Polaków.

   
 3. Projekt pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
  Głównym celem Projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia. Pozostałymi beneficjentami są rodziny kobiet z grupy docelowej, personel medyczny, koordynatorzy programu edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych a także ogół społeczeństwa będące adresatami kampanii społecznej.

   
 4. Nie pal przy mnie, proszę – program w zakresie profilaktyki antynikotynowej przeznaczony dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
  Celem jest:
  • ochrona zdrowia przed  szkodliwymi następstwami używania tytoniu,
  • zmniejszenie narażenia dzieci  na bierne palenie tytoniu,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych.
    
 5. Znajdź właściwe rozwiązanie – program w zakresie profilaktyki antynikotynowej przeznaczony dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.
  Celem jest:
  • zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
    
 6. Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
   
 7. Trzymaj Formę – program profilaktyki w zakresie otyłości przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych.
  Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.