2014-12-23

Pliki do pobrania - Sekcja Higieny Pracy

 

nazwa pliku

doc

wielkość

pdf

wielkość

Wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej  35 KB

280 KB

Wzór - skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (wystawione przez lekarza)

44 KB

284 KB

Wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

71 KB

213 KB

Wzór - informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 108 KB 311 KB