2014-11-07

Majątek PSSE Słupsk

Nieruchomości:

 
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

 

Własność Skarbu Państwa

 

Majątek Stacji na dzień 31.12.2016 r.

  • grunty: 23 700 zł
  • budynki: 344 892,82 zł
  • pozostałe środki trwałe: 587 634,75 zł