2017-04-18

Informacja o dniach wolnych od pracy 2 maja; 16 czerwca; 14 sierpnia 2017 r.


Dni wolne od pracy w 2017 roku


Na podstawie Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 9 z dnia 29 marca 2017 roku informujemy, że w 2017 roku dni
2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku są dniami wolnymi od pracy.

Natomiast w soboty
13 maja, 24 czerwca oraz 9 września
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku będzie czynna w godzinach 7:30 - 15:05