2014-11-07

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 
Włodzimierz Sławny

 
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Henryka Kisiel
 

Główny Księgowy
 
Alicja Cała
 

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
 
Józef Pawluk
 

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Małgorzata Parol
 

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

Katarzyna Król
 

Kierownik Sekcji Administracyjnej

Katarzyna Iwan
 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Maria Tomczewska-Pleskot
 

Statystyka
 
Emilia Pawluk
 

Rzecznik Prasowy
 
Henryka Kisiel