2015-01-28

Instrukcja obsługi BIP

Witamy Państwa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Słupsku jest ogólnodostępnym portalem internetowym utworzonym w celu zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich informacji określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Strona BIP PSSE w Słupsku umieszczona jest w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej. Zawartość stron redagowana jest przez merytorycznych pracowników komórek organizacyjnych, ich treść zatwierdza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, a redaktor BIP umieszcza je w odpowiedniej kategorii.

Do elementów składowych strony BIP należą:
– nagłówek strony, w którym umieszczono Logo BIP, wyszukiwarkę, za pomocą której użytkownicy mogą w prosty sposób szukać określonych informacji na portalu, oraz przyciski ustawień wielkości czcionki na stronie.
– ścieżka dostępu prowadząca do poszczególnych kategorii i zawartych w nich artykułów,
– menu znajdujące się po lewej stronie,
– w centrum wyświetlana jest zawartość aktualnie przeglądanej strony,
– stopka w której umieszczono loga Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej, ePUAP oraz BIP wraz z odnośnikami* do odpowiadajcych im stron.

Na stronie głównej BIP PSSE podano najistotniejsze informacje o Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku: dane teleadresowe, NIP, REGON, godziny urzędowania oraz kontakt do redakcji BIP.

Pozyskiwanie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się przez
Menu, które Umieszczone jest na stałe w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Zbudowano je w postaci drzewa składającego się z działów tematycznych, działy podzielono na kategorie, kategorie na podkategorie, podkategorie na zbiory, a w zbiorach umieszczane są informacje, dokumenty lub notki zawierające udostępniane informacje. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni a tekst zostaje podkreślony. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

W nagłówku każdej strony BIP umieszczona jest data utworzenia oraz:
odnośnik "metadane" (znajdują się tu informacje o utworzonej stronie),
"Wersjowanie" (zawiera wcześniejsze wersje wiadomości)
Drukuj (służy do wydruku zawartości strony),
pdf (umożliwia wygenerowanie wiadomości ze strony w formie plku PDF).
 
Korzystanie z wyszukiwarki
W okno wyszukiwarki (lewa górna część strony) wpisujemy słowo kluczowe charakteryzujące lub bezpośrednio nazywające poszukiwaną informację oraz zatwierdzeniu przesłania zapytania klikamy na przycisk „szukaj”. Wyniki wyszukiwania wyświetlą się w formie spisu odnośników* do wszystkich stron w obrębie Biuletynu, na których zawarto określone zapytaniu słowa kluczowe.
Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy, w sposób naturalny, wpisać cały ciąg słów, oddzielając je spacjami. Nie należy obejmować wyrażeń cudzysłowami. W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
 
Korzystanie z mapy serwisu
Mapa serwisu to całościowy spis odnośników* do wszystkich działów, kategorii, podkategorii i zbiorów składających się na Biuletyn. Umożliwia bezpośredni dostęp z poziomu jednej strony do wszystkich działów zawartych w Biuletynie.
 
W razie jakichkolwiek trudności w korzystaniu ze strony prosimy o kontaktowanie się z Administratorami BIP.


* odnośnik (link, hiperłącze, odsyłacz) – jest odwołaniem do innego dokumentu, strony lub fragmentu tekstu, aktywowanym poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki.