2014-12-18

Działania nieprogramowe Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  1. ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – 7 kwietnia
  2. ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 31 maja
  3. PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
  4. ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU – trzeci czwartek listopada
  5. ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM POKARMOWYM GRZYBAMI
  6. ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS – 1 grudnia
  7. BEZPIECZEŃSTWO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
  8. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I NIEZAKAŹNYCH
  9. PROFILAKTYKA DOPALACZY
  10. PROFILAKTYKA WSZAWICY