2015-03-03

Budżet

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa.

 

  • Środki finansowe przyznane Ustawą Budżetową na realizację zadań bieżących w roku 2017:
    5 332 000,00 zł

  • Przyznane środki na wydatki majątkowe: 0,00 zł

  • Planowane dochody budżetowe: 981 000,00 zł